Proiecte finalizate ȋn anul 2009


Proiectul “Servicii integrate sociale, medicale și educaționale ȋn mediul rural”, aplicat la tematica “Noi metode de lucru ȋn parteneriat”  a fost inițiat de Consiliul Județean Bacău, ȋn colaborare cu consiliile locale si primăriile comunelor Vultureni, Dealu Morii, Huruiești, Găiceana, Stănișești și Podul Turcului.
Obiectivele proiectului au constat ȋn:
-    realizarea unui sistem integrat de servicii sociale, medicale și educaționale care să răspundă lipsei serviciilor comunitare și nevoilor populației din comunitățile rurale sărace.
-    crearea unei atitudini “pro-comunitate” și de implicare ȋn rândul liceenilor, precum și formarea unei punți de comunicare ȋntre liceenii din zona urbană și copiii din zonele rurale, ȋn vederea accesului acestora la educație, valori, cunoaștere reciprocă și stabilirea de viitoare proiecte.
-    promovarea dezvoltării aquis-ului comunitar ȋn regiunile rurale.
Am participat cu acest proiect la Premiul European pentru Sectorul Public/European Public Sector Award, inițiat de Institutul European de Administrație Publică (EPSA), participare ȋn urma căreia proiectul a obținut “Certificatul celei mai bune practici”.
Cel de-al doilea proiect a fost realizat  ȋn parteneriat cu Consiliul Regional Limousin (Franța).
Proiectul “Viitorul tinerilor ȋn Europa” a fost realizat ȋn cadrul programului lansat de Comisia Europeană “Tineret ȋn acțiune” (Componenta- Tineret pentru Europa). Ȋn cadrul acestui proiect s-au avut ȋn vedere următoarele aspecte:
•    Confruntarea viziunilor tinerilor din diferite Regiuni europene partenere asupra
viitorului lor in Europa.
•    Punerea tinerilor ȋn centrul schimburilor ȋntre Regiunea Limousin și Regiunile partenere.
•    Oferirea Regiunii și partenerilor locali a elementelor statistice și de analiză, permițându-le astfel să-și ȋndrepte acțiunile lor politice către tineri.