Dezvoltarea serviciilor la domiciliu

Proiectul Dezvoltarea serviciilor la domiciliu, care s-a bucurat de implicarea Centrului Diecezan din Iași, s-a adresat exclusiv persoanelor vârstnice și a avut ca scop combaterea și prevenirea gradului de excluziune a bătrânilor din mediul rural și urban, dar s-a axat și pe creșterea accesului acestora la servicii sociale specializate de ȋngrijiri la domiciliu.
Ȋn cadrul acestui proiect s-a pus accent pe:
•    organizarea de activități de voluntariat și de socializare cu și pentru vârstnici;
•    ȋnființarea unui centru de ȋngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente;
•    organizarea de activități de formare pentru personalul implicat ȋn proiect.
Din grupul țintă al acestui proiect au făcut parte 100 de persoane vârstnice din Bacău.