Elaborare de noi proiecte ȋn 2010

A. În calitate de aplicant principal:
1. Proiect “Economie socială pentru dezvoltare locală sustenabilă”
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău cu sprijinul UNICEF a elaborat Proiectul “Economie socială pentru dezvoltare locală sustenabilă” în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane “ – Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1 “Dezvoltarea Economiei Sociale”. Proiectul „Economie socială pentru dezvoltare locală sustenabilă” vizează promovarea iniţiativelor  antreprenoriale prin dezvoltarea unui cadru judeţean de politică publică în domeniul economiei sociale, care să stimuleze dezvoltarea iniţiativelor locale de tip întreprindere socială ca răspuns la problemele identificate de integrare socială şi pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate.
Parteneri în proiect sunt Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi IMAS – Marketing si Sondaje care vor avea responsabilităţi în organizarea şi realizarea activităţilor de formare, cercetare, planificare strategic şi elaborare propunere de politică publică în domeniul economiei sociale.
Valoarea totală a proiectului este de 2.239.415, 10 lei.

B. În calitate de partener:
1. Proiect “Economia Socială – O nouă provocare pentru tinerii din instituţiile de protecție socială din judeţul Bacău”, aplicant – Asociaţia Trust Orfelinat Ungureni (TOU), parteneri – DGASPC Bacău, SC EWC România SRL.
Proiectul vizează crearea de noi forme de economie socială pentru integrarea în muncă a tinerilor care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului prin:
•    ȋnfiinţarea a două structuri ale economiei sociale care să asigure locuri de muncă pentru    
16 tineri ce vor fi angajaţi şi consiliaţi;
•    dezvoltarea competenţelor şi certificarea a 31 de specialişti din domeniul incluziunii sociale;
•    consiliere şi mediere profesională a tinerilor instruiţi.

2. Proiect “O şansă pentru tineri”, aplicant – Societatea Naţională de Cruce Roşie, parteneri –DGASPC Bacău, SC NOVENSIS.
Obiectivul general al proiectului “O şansă pentru tineri” vizează promovarea capacităţii de ocupare a tinerilor supuşi riscului de excluziune socială care se află în centrele de plasament sau care au părăsit aceste centre prin activităţi de consiliere, formare profesională şi integrare pe piaţa muncii.

3. Proiect “ Întreprinderile sociale – o şansă pentru persoanele dezavantajate pe piaţa muncii”, aplicant – Centrul Regional de Resurse în Turism Iaşi, Parteneri – DGASPC Bacău, SC Rosid Prod SRL Moineşti, SC Passo Doble SRL Oneşti.
Obiectivul general al proiectului vizează creşterea capacităţii de a realiza o dezvoltare locală durabilă şi inclusivă la nivelul comunităţilor locale din regiunea Nord-Est.