Proiecte în curs de implementare ȋn anul 2010

1. “Restructurarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică” Răcăciuni în cadrul Programului de Incluziune Socială cu finanţare de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare, Guvernul României prin ANPH (Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap) şi cofinanţare de la Consiliul Judeţean Bacău.

2. “Autorităţi responsabile! Comunităţi implicate! în cadrul Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 – „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor” şi îşi propune îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor sociale furnizate de DGASPC Bacău şi de autorităţile publice locale.