Proiecte finalizate ȋn anul 2010

1. Subproiect “Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii” în cadrul Proiectului “Iniţiativa Copiii străzii” cu finanţare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Guvernul României prin ANPDC şi cofinanţare de la Consiliul Judeţean Bacău. Subproiectul “Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii” s-a implementat în perioada 01.07.2008 – 30.06.2010, inaugurarea noului serviciu având loc în data de 01.06.2010.

2. Proiect “Cireşarii” depus de Asociaţia Trust Orfelinat Ungureni, în parteneriat cu DGASPC Bacău în cadrul Programului Phare – Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.03.03 – Integrarea în societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate. Scopul acestui proiect a constat în crearea unui program care să ofere servicii corespunzătoare pentru tinerii care părăsesc instituţiile de protecţie specială din sistemul public al judeţului Bacău, prin oferirea de suport pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi integrare în societate. Grupul ţintă a fost reprezentat de tineri cu vârste între 14 – 17 ani care urmau să părăsească sistemul de protecţie în momentul în care finalizează o formă de învăţământ. Proiectul s-a finalizat în 22 noiembrie 2010, implementarea acestuia realizându-se în colaborare cu Centrul pentru deprinderi de viaţă independentă din cadrul DGASPC Bacău.

3. Proiect „Planul de servicii pentru vârstnici – Regiunea Nord Est– Model de planificare a serviciilor integrate ca instrument de incluziune socială”. Acest proiect s-a derulat în baza unui parteneriat între Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Bucureşti şi DGASPC Bacău pentru o perioadă de 12 luni şi şi-a propus realizarea unui model de planificare a serviciilor destinate persoanelor vârstnice şi incluziunea socială a acestora. Proiectul s-a desfășurat la nivelul Regiunii Nord- Est, contribuţia DGASPC Bacău constând în coordonarea activităţii la nivelul judeţului Bacău.