Asociatia Judeteam de Fotbal, Bacău Proiectul: SPORT +LIFE


Scopul proiectului este  promovarea fotbalului ca mijloc de interacţionare şi integrare socială în comunele Căiuţi, Agăş şi Coloneşti din judeţul Bacău. Activităţile principale ale proiectului sunt următoarele: organizarea şi disputarea meciurilor de fotbal; organizarea unei selecţii la nivel de junior; alcătuirea unei echipe reprezentative pentru comunele mai sus menţionate ce urmează să participe la turneul zonal; organizarea şi desfăurarea unor sesiuni de antrenament pentru echipa de juniori; participare la turneul zonal; organizare şi desfăurare festivitate de premiere
Grupul ţintă este format din: 42 de seniori şi juniori fotbalişti (beneficiari direcţi), iar beneficiari indirecţi sunt comunităţile celor trei comune (Căiuţi, Agăş şi Coloneşti) din judeţul Bacău.