Livada Copilariei

Scopul programului constă în creşterea responsabilizării copiilor din mediul rural cu privire la protejarea mediului înconjurător. Se doreşte, în egală măsură, refacerea plantaţiilor de pomi fructiferi ca şi înfiinţarea de noi livezi pe lângă şcolile din mediul rural.
45 de comune din judet au identificat suprafeţe de teren (fostele livezi ale şcolilor sau acolo unde nu au existat, s-au identificat terenuri aflate în proprietatea şcolilor, uşor accesibile copiilor) şi au transmis confirmări de participare. Refacerea plantaţiilor de pomi fructiferi de pe lângă şcolile din mediul rural s-a facut cu suportul Consiliului Judeţean şi al comunităţilor locale, prin mobilizarea tuturor elevilor din clasele I-VIII, beneficiarii finali ai programului.

Fiecare copil a primit un pom fructifer pe care l-a plantat şi de care va avea grijă. La acest program au participat elevi de la 188 de unităţi şcolare din judeţ.
Fiecare elev al claselor I-VIII din cele 188 de şcoli participante a plantat câte un puiet de pom fructifer, puiet pe care îl va îngriji de-a lungul timpului. În acest fel, copiii vor deveni mai responsabili faţă de mediul înconjurător, înţelegând importanţa protejării acestuia şi aducându-şi un aport direct la refacerea zonelor în care locuiesc.
Prin acest program, care se doreşte a fi derulat pe o perioadă pe 4 ani, vor fi refăcute sau înfiinţate 112 livezi, în general fostele livezi ale şcolilor sau acolo unde nu au existat, terenuri  aflate în proprietatea şcolilor, uşor accesibile copiilor.