Apa uzata și apa

Alaturi de Master Planul “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor ȋn județul Bacau” s-a finalizat si Master Planului “Apa uzata și apa” pentru județul Bacau.

Obiectul Master Planului ȋl constituie stabilirea necesarului de investiții ȋn domeniul apei și a apei uzate, prioritizarea investițiilor și estimarea costurilor pe etape de implementare pe durata a 30 de ani.
Ȋn anul 2010 au fost parcurse urmatoarele etape:
•    finalizarea și aprobarea Studiului de Fezabilitate a Indicatorilor Tehnico-Economici și a politicii de tarifare pentru Proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apa și apa uzata ȋn județul Bacau”;
•    finalizarea Operatorului Regional S.C. Compania de Apa S.A., prin fuziunea dintre S.C.
Apa Serv S.A. din subordinea Consiliului Județean Bacau și S.C. Compania de Apa S.A.;
•    obținerea tuturor documentelor care fac dovada disponibilitații terenurilor aferente
investițiilor ce urmeaza a fi realizate prin Proiect;
•    finalizarea, ȋn vederea depunerii spre analiza/aprobare la Ministerul Mediului și Padurilor, a Aplicației de Finanțare “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apa și apa uzata ȋn județul Bacau”, a carei implementare urmeaza a fi realizata din fonduri POS Mediu-Axa Prioritara 1.