Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide ȋn Județul Bacau

In anul 2010 s-a finalizat Master Planul “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide ȋn Județul Bacau” și Lista de investiții prioritare pentru sectorul deșeuri; in acelasi timp aprobandu-se Studiul de fezabilitate și pregatindu-se Aplicația ȋn vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Mediului și Padurilor.

Acest proiect a avut o importanța deosebita ȋn calendarul acțiunilor din 2010 deoarece, pe de o parte va contribui la ȋndeplinirea obiectivelor impuse de Uniunea Europeana privind problematica deșeurilor: creșterea gradului de acoperirecu servicii de salubritate, extinderea colectarii selective, maximizarea gradului de recuperare și valorificare a deșeurilor, reducerea cantitaților de deșeuri depozitate, optimizarea sistemului de colectare, transport, tratare și eliminare a deșeurilor, iar pe de alta parte va atrage fonduri nerambursabile pentru județul Bacau ȋn  valoare de aproximativ 38 milioane de euro.

Master Planul are la baza prevederile planului național și a planului regional de gestionare a deșeurilor, desfasurat pe o perioada de 30 de ani (2008-2038). Acesta conține un set de prioritați care, odata identificate și implementate, vor determina sistemul de gestionare al deșeurilor la nivel județean; vor promova prevenirea și reciclarea deșeurilor și vor asigura atingerea țintelor asumate de țara noastra prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, precum și a celor prevazute ȋn Programul Operațional Sectorial de Mediu.