Proiecte cu finantare nerambursabila 2008

2008-10-10

Cu regret marturisesc ca Romania se afla printre ultimele tari in ceea ce priveste absorbtia de fonduri europene, de aceea, unul dintre principalele mele obiective este ca judetul pe care il reprezint sa acceseze si sa obtina finanatare nerambursabila pentru cat mai multe proiecte.

In anul 2008 s-au elaborat si s-au depus urmatoarele proiecte cu finantare nerambursabila:
- Ski Park Slanic Moldova- proiect realizat in parteneriat cu Consiliul Local Slanic Moldova si Consiliul Judetean Bacau, finantat de POR 2007-2013, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul de interventie
5.2.- Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii
serviciilor turistice;

- Strategia de dezvoltare durabila a judetului Bacau, instrument programatic pentru administratia publica locala, finantat de Planul Operational privind Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.1. ,,Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico- administrativ”;

- Sistem informatic integrat pentru eficientizarea comunicarii cu cetatenii si a fluxurilor de activitati din administratia publica locala, finantat de POS- Cresterea- Sistem informatic Geospatial pentru gestionarea Riscurilor si a Interventiilor Medicale- SIGRIM – finantat de POS- Cresterea Competivitatii Economice- Axa III ,,Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele publice si privat”- Domeniul Major de Interventie 2 ,, Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice” , Operatiunea 3.2.2. ,,Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor infoematice si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”;

- Introducerea de instrumente si proceduri moderne de management in cadrul Consiliului Judetean Bacau, pentru gestionarea cheltuielilor sociale si imbunatatirea calitatii serviciilor, finantat de Planul Operational privind Dezvoltarea
Capacitatii Administrative, Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.3.,, Revizuire de structuri si implementare de
instrumente moderne, imbunatatiri de structuri si proces ale managementului de politici publice’’;

- Dezvoltarea competentelor profesionale ale autoritatilor locale, finantat prin Planul Operational privind Dezvoltarea Capacitatii Administrative, (aplicant fiind Centrul de Resurse Juridice Bucuresti in parteneriat cu Consiliul Judetean
Bacau);


- Imbunatatirea calitatii serviciilor in administratia publica locala, proiect finantat de Planul Operational privind Dezvoltarea Capacitatii Administrative;

- Strategy for Sustainable Development , finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European.

- Proiectul “Noua noastra gradinita”, finantat prin programul Phare 2003- Coeziune Economica si Sociala, schema de finantare nerambursabila ”Infrastructura regionala si locala- Inundatii”, cod Perseus RO 2003/ 005- 551.05.03.04.02.01.01, s-a implementat in perioada august 2006- iulie 2008 de catre Consiliul Judetean Bacau in parteneriat cu Consiliile Locale Girleni si Luizi Calugara. Activitatile principale au fost expertizarea tehnica a cladirilor in care functioneaza cele doua gradinite, proiectarea tehnica a obiectivelor, reabilitarea/ reconstructia celor doua.

- Proiectul „Reabilitarea DJ 241, Podu Turcului- Glavanesti km 27+800- 32+600 si Putini Colonesti – Izvorul Berheciului km 67+000- 69+200 si consolidarea podurilor pe DJ 123 km 45+027 si km 45+530 din jud. Bacau”, finantat prin Programul
Phare 2005, C.E.S, Componenta Masuri impotriva dezastrelor provocate de inundatii.

Obiectivul specific al proiectului este refacerea si modernizarea infrastructurii distruse la nivel local si regional de catre inundatii prin reabilitarea DJ 241, Podu Turcului-Glavanesti, km 27+800- 32+600 si Putini Colonesti – Izvorul Berheciului,
km 67+000-69+200 si consolidarea podurilor pe DJ 123 km 45+027 si km 45+530 din jud. Bacau
Costul total eligibil al proiectului este de 1.928.585 euro, iar suma solicitata de la Autoritatea Contractanta 1.928.585 euro, durata proiectului fiind de 30 luni.