Consiliul Judeţean Bacău, premiat la Maastricht pentru bune practici

2009-11-09

Institutul European de Administraţie Publică (EIPA), cu sprijinul instituţional şi financiar a 15 state europene şi al Comisiei Europene a organizat anul acesta, cel de-al doilea European Public Sector Award - EPSA 2009, care reprezintă platforma de învăţare şi reţeaua de excelenţă pentru administraţiile publice europene. EPSA şi-a propus în acest an să reunească cei mai buni, cei mai inovatori şi eficienţi performeri din sectorul public european.
Obiectivul acestei iniţiative de premiere europeană a constat în valorificarea experienţelor administraţiei publice europene, într-un mod transparent, facil şi utilizabil pentru public. Mai exact, viziunea EPSA este de a crea o „scenă” pe care instituţiile din sectorul public european pot excela şi deveni un model pentru restul administratiilor publice.
Totodata EPSA, a dorit, prin această acţiune să separe noile paradigme de soluţionarea problemelor administrative, să creeze o reţea de excelenţă publică şi astfel, să stabilească condiţiile pentru o platformă europeană de învăţare practică şi aplicată pentru experţii din administraţia publică
EIPA şi Comitetul de Pilotaj al EPSA (compus din 15 reprezentanţi din cele 15 ţări participante oficial la EPSA 2009), cu sprijinul Comitetului ştiinţific consultativ EPSA, au stabilit patru secţiuni tematice  pentru competiţia anului 2009, şi anume:
I. Îmbunătăţirea performanţei în serviciul public
II. Implicarea Cetăţeanului
III. Noi metode de lucru în parteneriat
IV. Leadership şi Managementul Schimbării
Consiliul Judeţean Bacău a participat la selecţia proiectelor pentru această competiţie cu patru proiecte: trei în cadrul  domeniului  “Imbunătăţirea performanţelor în furnizarea serviciilor publice” şi unul la secţiunea « Noi metode de lucru în parteneriat ».
Din cele peste 300 de aplicaţii depuse anul acesta de instituţile publice din întreaga Europă (19 ţări europene), 20 de proiecte au fost selecţionate pentru a primi premii de excelenţă, altor 40, fiindu-le atribuite certificate de bună practică.
Evaluarea proiectelor s-a făcut în mai multe etape, fiind realizată de către 25 de experţi internaţionali din mai multe ţări europene. Echipele au fost formate din cel puţin trei evaluatori, care au analizat fiecare aplicaţie. Concluziile acestora au fost prezentate într-o întâlnire comună a juriului, care s-a desfăşurat la începutul  lunii iulie, .Asfel, s-au anunţat rezultatele competiţiei, juriul  luând decizia ca proiectul “Servicii integrate sociale, medicale şi educaţionale în mediul rural”, să se afle printre cele 40 de aplicaţii care au primit certificatul de bună practică, respectiv printre cele 11 aplicaţii în cadrul  domeniului  “Imbunătăţirea performanţelor în furnizarea serviciilor publice”.
Proiectul “Servicii integrate sociale, medicale şi educaţionale în mediul rural”este unul din proiectele de succes aplicate de Fundaţia de Sprijin Comunitar (FSC) în zonele rurale, sărace ale judeţului nostru, în colaborare cu autorităţile publice locale, respectiv, Consiliul Judeţean Bacău.
Alături de Consiliul Judeţean Bacău, la acestă temă, deţinători ai “Certifiicatului pentru cele mai bune practici”,  au mai fost şi alte autorităţi publice din România, Germania, Austria, Spania, Polonia, Marea Britanie şi Olanda.
Proiectele administraţiei publice din România s-au bucurat de apreciere şi au câştigat 4 certificate de bune practici şi o nominalizare la un premiu.
România s-a plasat pe primul loc la ediţia din acest an la numărul de proiecte prezentate, cu un total de 45 de iniţiative de succes, propuse de 32 de instituţii şi autorităţi publice.
“Certificatul pentru cele mai bune practici”, s-a înmânat Consiliului Judeţean Bacău, cu ocazia unei Conferinţe care a avut loc la Maastricht (Olanda) în perioada 4-6 noiembrie 2009, sub auspiciile Suediei (acesta, deţinând Preşedinţia Consiliului Uniunii Europei).
Conferinţa s-a desfăşurat în locul în care în 1992 a fost certificată înfiinţarea Uniunii Europene prin Tratatul de la Maastricht, iar certificatele şi premiile au fost înmânate de către primarul oraşului Maastricht, domnul Gerd Leers.
Directorul general al Istitutului European pentru Administraţie Publică, doamna Marga Prohl, a declarat că “ proiectele prezentate au demonstrat că administraţiile publice au un interes sporit faţă de nevoile cetăţeanului; folosirea tehnologiilor noi este un element cheie al inovării în administraţia publică; reducerea poverii administrative se află la loc de frunte pe agendă la toate nivelurile guvernării şi leadership-ul la nivelul dezvoltării organizatorice este văzut tot mai mult ca un factor esenţial pentru succes”.
Totodată, la ceremonia de acordare a premiului, comisarul european Vladimir Spidla a accentuat faptul că “intărirea capacităţii administrative în Europa este una din preocupările principale, deoarece îşi aduce o contribuţie semnificativă la aplicarea strategiei Lisabona pentru creştere şi noi locuri de muncă. Creşterea capacităţii administrative este una din priorităţile Fondului Social European, principalul instrument financiar pentru investiţia în oameni”.