Premiul I si Premiul II pentru Consiliul Judeţean Bacău

2009-10-21

In cadrul competiţiei naţionale a celor mai eficiente şi novatoare practici administrative, Consiliului Judeţean Bacău i s-au acordat două premii: respectiv Premiul I şi II. Premierea a avut loc în cadrul Conferinţei „Inovaţie şi calitate în sectorul public” - ediţia a II-a, organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP), în parteneriat cu Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP), în parteneriat cu Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 a lansat în luna mai a acestui an Competiţia celor mai bune practici în administraţia publică din România - Inovaţie şi calitate în sectorul public" - Ediţia a II-a - al cărei scop  a fost de a identifica, evidenţia şi premia cele mai eficiente şi inovative practici administrative, de a face cunoscute experienţa şi rezultatele remarcabile ale administraţiei publice din România.
Secţiunile tematice ale competiţiei au vizat 3 piloni şi anume:
Pilonul  1: Creşterea eficienţei serviciilor publice prin metode novatoare;
Pilonul 2: Consolidarea administraţiei publice prin consultarea şi atragerea la actul de decizie a cetăţenilor;
Pilonul 3: Îmbunatăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performant.
La competiţie au fost invitate să participe toate nivelurile administraţiei publice româneşti şi drept urmare, Consiliul Judeţean Bacău a avut patru aplicaţii: una înscrisă la Pilonul I şi trei înscrise la Pilonul III.
    Cele mai eficiente şi novatoare practici administrative evidenţiate în competiţia naţională a bunelor practici, au fost prezentate şi premiate în cadrul Conferinţei „Inovaţie şi calitate în sectorul public” - Ediţia a II-a, care a avut loc la Bucureşti, în data de 20 octombrie 2009.
     Evenimentul a fost organizat la Centrul Cultural al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi s-a bucurat de participarea unor reprezentanţi de marcă ai Guvernului României, a unor specialişti din administraţia publică centrală şi locală, a unor reprezentanţi ai societăţtii civile şi de prezenţa evaluatorilor proiectelor intrate în concurs.
    La fiecare pilon s-au acordat câte 3 premii şi o menţiune. Surpriza plăcută a fost în cadrul nominalizărilor de la Pilonul III, acordându-se două premii pentru Consiliul Judeţean Bacău, respectiv premiile I şi II.
    Premiul I a fost acordat proiectului: Îngrijirea la domiciu a persoanelor  vârstnice şi Premiul II i-a revenit proiectului: Servicii integrate sociale, medicale şi educaţionale în mediul rural.
    Participarea la Conferinţa „Inovaţie şi calitate în sectorul public” - Ediţia a II-a, a reprezentat şi o oportunitate de a se împărtăşi părţile novatoare şi rezultatele concrete ale proiectelor implementate, de a realiza schimburi de bune practici între instituţiile administraţiei publice.
Totodată,  se poate spune că premierea celor două proiecte, a reprezentat o recunoaştere a eforturilor depuse atât de administraţia publică cât şi de mediul asociativ, în vederea soluţionării unor probleme majore ale cetăţenilor comunităţilor judeţului Bacău.