Modernizarea Observatorului Astronomic din Bacău

2015-09-18


Miercuri, 16 septembrie 2015, am participat la conferinței de presă organizată de Consiliul Județean Bacău în scopul mediatizării proiectului „Restaurarea şi Valorificarea Durabilă a Patrimoniului Cultural - Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău, cod SMIS 13163.
Proiectul este finanţat din fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.
Bugetul total alocat acestui proiect este de 12.834.518,62 lei, aproape 3 milioane de Euro, asistenţa financiară nerambursabilă fiind de 9.036.752,57 lei.
Modernizarea clădirii Observatorului Astronomic prevede la nivelul superior crearea unei platforme circulabile, unde va fi amenajată o sală ecuatorială, acoperită cu o cupolă rabatabilă, dotată cu un telescop performant.
Noul corp de clădire, construit în partea de sud a Observatorului, înglobează accesul în construcţia existentă. Clădirea nouă va fi prevazută cu o scară de acces în 4 rampe şi cu un lift panoramic vitrat pentru 6 persoane.
Prin crearea punctelor de informare la fiecare nivel al construcției noi și realizarea sălii ecuatoriale la ultimul etaj al clădirii existente, va rezulta un obiectiv architectural unitar, modern.
Proiectul, prin anvergura investiției și obiectivele realizate, reprezintă un instrument de sprijin în promovarea obiectivelor turistice culturale băcăuane, având ca principal efect creșterea numărului de turiști români și străini care vor vizita județul Bacău.
În luna decembrie, Consiliul Județean Bacău va finaliza modernizarea acestui obiectiv care, în prezent, este efectuată în proporție de 65%. Dotările de la Observatorul Bacău vor fi de ultimă generație și vor fi în măsură să asigure cea mai modernă expoziție astronomică din România. Sunt convins că va fi un obiectiv de mare interes nu numai pentru cei din Bacău.