Se reabiliteaza drumul judetean DJ 252

2010-06-16

Astazi am semnat Contractului de finantare care implementeaza proiectul „Reabilitare drum judetean DJ 252, Huruiesti-Gaiceana-Parincea-Bibiresti-Buhoci, KM 75+300 – 130+100, Judetul Bacau", cod SMIS 1012. Proiectul este derulat prin Programul Operational Regional, Axa prioritara 2 Îmbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale, Domeniul de interventie 2.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane-inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura. Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007- 2013 este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, iar Organismul Intermediar responsabil pentru acest program în Regiunea de Dezvoltare Nord- Est este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord- Est, Piatra Neamt.